Doktorgrad: Bruk av mentaliseringsbasert terapi i rusfeltet

En gruppe kvinner med alvorlige personlighetsforstyrrelser og samtidige ruslidelser hadde godt utbytte av mentaliseringsbasert terapi (MBT), viser Katharina Morken i sin nylig avlagte doktorgrad.

Les hele artikkelen på rop.no