Aktivitetsplan hos Døråpner i desember 2018

Med over 1100 frivillige og over 40 ulike aktiviteter er Bergen Røde Kors til stede for de som trenger det i Bergen. Døråpner er et av tiltakene til Røde Kors.

Hva er Døråpner?

Døråpner er et aktivitetstilbud som retter seg mot mennesker med psykiske helseutfordringer, rusavhengige og løslatte fra fengsel.

Aktiviteten bidrar til å minske ensomhet og isolasjon og er med på å bygge sosiale nettverk. Døråpner bidrar til å bli kjent med muligheter innenfor eget lokalsamfunn og å få kunnskap om uformelle og formelle koder gjennom å delta på aktiviteter som fremmer trygghet og selvstendighet.

Gjennom fysiske og sosiale aktiviteter mener Røde Kors at sunne nettverk, gode relasjoner og økt selvfølelse vil oppstå hos deltakerne. De tilbyr frivillige støttespillere og aktiviteter fast fire ettermiddager i uken.

Døråpner sin visjon er å bidra til hjelp til selvhjelp og vise vei til en ”vanlig hverdag”.

Alle aktiviteter er gratis for deltakerne.

→ Last ned desemberplan for Døråpner

Les mer om Bergen Røde Kors