Tilbud til pårørende høsten 2018

Gruppetilbud til ungdom med foreldre eller søsken som har rus- og/eller psykiske vansker

Fana og Ytrebygda byområde starter på Nesttun helsestasjon ny samtalegruppe i løpet av høsten 2018.  

Gruppen er for ungdom mellom 13-16 år, og holdes tirsdager fra kl. 14-16.00

(dersom det er mange påmeldinger for barn i alderen 8-12 år startes barnegruppe

”Det barn ikke vet har de vondt av!”

Åpenhet i familien og graden av nettverk kan være mer avgjørende for barnet/ungdommen, enn hvilken type sykdom far eller mor har.  De barna og ungdommene som synes å klare seg best, er de som er dyktige på å beskrive hva som foregår i familien og klarer å få en mening i det uforståelige gjennom økt kunnskap, informasjon og verktøy til egen mestring. Gruppens målsetting er å bidra til å hjelpe barna/ ungdommene med dette.

Gruppetilbudet er basert på en gruppemodell formidlet av organisasjonen Voksne for Barn i samarbeid med familieterapeut Gunnar Eide ved Familieklinikken ved BUPA, Sørlandet sykehus.

Kontaktpersoner:  

Ledende helsesøster Marianne Vevle Chyba tlf. 55 56 13 48 / 911 13 122

Helsesøster Helen Riise tlf. 53 03 78 11 / 909 70 489

Helsesøster Britt-Inger Røysland Berge tlf. 977 98 691

Ved behov for mer informasjon, kan du kontakte Nesttun Helsestasjon tlf. 55 56 13 48 eller e- post: helsestasjon.nesttun@bergen.kommune.no

 


Last ned infoskriv om gruppen
Last ned påmeldingsskjema
Last ned brosjyre

 


Solli DPS tilbud til barn og unge brosjyre