Vårens pårørendeseminar

Bergensklinikken inviterer pårørende til et gratis to dagers seminar der hovedfokuset vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg.

Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige for seminaret: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken

Seminaret er gratis å delta på og inkluderer lunsj.

Sted: Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Dato: 7.-8. juni

Kl: 09.00 – 15.00

→ Meld deg på her
→ Plakat pårørendeseminar 7-8 juni 2018