Ledig stilling som Musikkterapeut

100 % fast stilling som musikkterapeut på Hjellestad

Musikkterapeutens hovedoppgave vil være å inneha behandlingsansvar for inneliggende- og dag-pasienter, samt tilby individual- og gruppeoppfølging av pasienter som har annen hovedbehandler. En viktig del av arbeidet vil også være oppgaver på systemnivå tilknyttet tjenesteutvikling av det musikkterapeutiske fagområde. Stillingen er plassert i tverrfaglig team og musikkterapeuten vil inngå i tett samarbeid med andre behandlere – deriblant andre musikkterapeuter.

Bergensklinikken jobber etter kontinuitetsprinsippet og ved behov følges pasientene videre opp poliklinisk. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av utredning, individual- og gruppeterapi, samt involvering av familie og pårørende. Godt samarbeid med kommunale tjenester og henvisende instans er sentralt i arbeidet.

Stillingen er plassert på Hjellestad,- se ytterligere informasjon på www.bergensklinikkene.no  Bergensklinikken har i behandling spesiell fokus på metodene MI, MBT og CBT. Det legges til rette for fordypning i spesielle områder etter interesse. Det søkes etter musikkterapeut med gode samarbeidsevner som ønsker å arbeide i team og med kontinuerlig fagutvikling.

Kvalifikasjonskrav:

Erfaren musikkterapeut med godkjent masterutdanning innen musikkterapi.

Vi søker etter personer med:

  • Stor arbeidskapasitet, selvstendighet og evne til å strukturere arbeidsoppgaver.
  • Kunnskap og erfaring fra arbeid med rusproblematikk, annen relevant erfaring vil også vektlegges
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Mai Elin Hagenes eller klinikksjef Eva Karin Løvaas, tlf.: 55 90 88 01.

Søknad med oversikt over utdanning og praksis (CV) sendes fortrinnsvis elektronisk til post@bergensklinikkene.no evt med vanlig post til:

BergensklinikkenVestre Torggt. 11, 5015 Bergen

 

Søknadsfrist 11.05.2018

 

→ Les utlysingstekst her