227 millioner til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov

Helsedirektoratet utlyser tilskuddsmidler for ordningen Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehovSøknadsfristen på denne tilskuddsordningen er 20. mars 2018.

Hvem kan søke: Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter.
Kommuner og helseforetak i fellesskap.

Beløp: 227 millioner kroner i 2018

Referanse: Kapittel 765 post 60, Helse- og omsorgsdepartementet

Søknadsfrist: 20.03.2018

 

Les mer her