Kultur på arbeidsplassen – alor nettverkssamling, 12. april 2018

Har du gjennom din jobb problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv?

Jobber du med HMS, arbeidsliv og rus?

Trenger du påfyll og inspirasjon?

12. april arrangeres neste samling av alor nettverk for Hordaland og Sogn og Fjordane i Bergen.

 

Tema for samlingen er kultur på arbeidsplassen

alor står for ArbeidsLiv Og Rus. Nettverket er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger og håndteringen av utfordringer med rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på en delekultur, og å dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap.

Målgruppe: ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc.

Deltakeravgift til kostpris, kr 750,- pr. deltaker.

Program kommer senere.

→ alor brosjyre 2018

→ Meld deg på HER

 

Vil du vite mer om alor? Se www.alor.no