Ledig stilling som Klinikksjef poliklinikk

Bergensklinikken er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlings- kunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling.

Bergensklinikken driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken og i sentrum av Bergen. Videre driver vi eget kompetansesenter; KoRus vest Bergen, på oppdrag for Helsedirektoratet.

Bergensklinikken tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgn- og dagbehandling samt ambulante tjenester og eget behandlingstilbud til unge. Bergensklinikken er inne i en strategisk endringsprosess, og som et resultat av dette blir poliklinikken samlet i en egen enhet.

 

Om stillingen

Klinikksjef poliklinikk

nyopprettet stilling

Vi søker en trygg og samlende klinikksjef som skal lede et tverrfaglig team bestående av høyt kvalifiserte psykologer, sykepleiere, sosionomer og leger. Stillingen er nyopprettet, rapporterer til administrerende direktør og inngår som en del av Bergensklinikkens ledergruppe. Stillingen rapporterer faglig til fagdirektør.

Vi ser etter en leder som trives med å lede kunnskapsmedarbeidere, og som motiveres av faglig utvikling i kombinasjon med operasjonell drift og virksomhetsstyring. Søkere må ha ledererfaring og bakgrunn som psykolog eller lege. Kunnskap og erfaring fra behandling av ruslidelser og psykisk helsevern vil vektlegges.

Vi tilbyr en arbeidsplass preget av nysatsing og entusiasme, og et godt arbeidsmiljø bestående av svært kompetente og faglig engasjerte medarbeidere.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller adm.dir Ole Hope, tlf. 417 06 100, eller fagdirektør Kari Lossius tlf. 915 58 845.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, senest 21.01.2018.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Send søknad her