Nettverkssamling for Arbeidsrettet rusbehandling

Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen ved Bergensklinikkene er invitert inn i nettverket «Nettverkssamling for Arbeidsrettet rusbehandling», og var deltaker og foredragsholder på samlingen 14. november sammen med en representant fra avdelingen på Hjellestad; Espen Aas.

Nettverket ble satt sammen for 2 år siden og møtes en gang i året for å utveksle erfaringer og kunnskap om bruk av IPS (Individual Placement and Support) som metode i rus/psykisk helse.

Monika Kvalavåg (bilde over) holdt innlegget «Pågående forskningsaktivitet i forbindelse med IPS», som handlet om pasientoppfølgingsprogrammet «Vi slipper deg ikke», om data fra pasienttrender i 2009-2016, og om tema i hennes masteroppgave «Implementering av IPS som Metode».

Arbeidsrettet rusbehandling refererer til IPS-baserte tjenestetilbud på rusfeltet, hvor individuell jobbstøtte er etablert som en del av rusbehandlingen. Det innebærer at jobbspesialister inngår i team med terapeutene, og sammen gir de individuelt tilpasset støtte til pasienter for at de skal kunne komme raskt ut i ordinært lønnet arbeid, og mestre det å stå i arbeid over tid. Tjenesten er brukerstyrt, og tilbys alle pasienter som ønsker ordinært arbeid.

Nettverket skal samle aktører som jobber med eller har interesse for arbeidsrettet rusbehandling, primært tjenesteutøvere og kompetansesentra, og har som formål å utveksle erfaringer og verktøy, og styrke kvalitet, kompetanse og kunnskapsgrunnlag.