Rusfaglig forum 8. desember

Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet. Forumet er åpent for de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Tema
  • «Sårbare unge»
  • Unge ruser seg mindre, men vet vi mer om risiko?
  • Rusmiddeltrender

Åpent for alle i rusfeltet; personer som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer lokalt eller regionalt og de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Sted: Scandic Ørnen, Bergen
Tid: klokken 10.00 – 15.30

Gratis å delta.


→ Påmelding her
→ Rusfaglig forum 2017 program