Mentaliseringsbasert terapi i rusfeltet

3 års samarbeid mellom Bergensklininikkene og Mérföldkő Association, Pécs- Ungarn, har begynt å bære frukter. En ukes besøk avsluttes med inspirerende seminar.

I Bergen har de også hospitert i Solli DPS og ved Hallvardstuen. Forhåpentligvis har de med dette også fått bilde av hvordan det jobbes innen psykisk helsevern og av et norsk lavterskel-tilbud.

Vi er imponert over hva de har fått til i løpet av de 1,5 årene de har drevet med mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling. Vi ser fram til videre samarbeid, Bergensklinikkene skal fortsette å veilede og vi ser på mulighetene for felles forskningsprosjekt.