Pårørendeseminar 16. – 17. november

2 dagers pårørendeseminar

To ganger årlig arrangerer Bergensklinikkene et to dagers seminar for pårørende, for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker: voksne barn av, søsken, foreldre, partnere. Neste seminar er 16. – 17. november 2017.

Innhold i kurset veksler mellom presentasjoner med fokus på:

  • å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektiv
  • pårørendes rolle og belastninger
  • stress mestring og sosial støtte
  • informasjon om behandlingsmetoder / prinsipper overfor rusmiddelavhengige
  • informasjon om pårørende tilbud i regionen
  • plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Kl: 09.00-15.30

Seminaret er gratis å delta på.

→ Påmelding til seminaret  16. – 17. november 2017