Samtalegruppen «Du er ikke alene»

Helsestasjonen på Nesttun skal i gang med ny gruppe for barn som pårørende. Oppstart er planlagt i uke 42.

Dette er en gruppe med gode tilbakemeldinger fra både barna og foreldrene. Det er dyktige gruppeledere som har drevet gruppen lenge, og det er bare å ta kontakt med dem dersom dere har spørsmål knyttet til tilbudet. Nesttun er den eneste bydelen som fremdeles har dette tilbudet, og rekrutterer derfor fra alle bydeler.

Velkommen til gruppen «Du er ikke alene»

Dette er et gruppetilbud for ungdom 13-16 år med foreldre eller søsken som har psykiske vansker eller rusproblem.

Tid: Tirsdager kl. 14-16 over 10 uker

Oppstart 17. oktober 2017

Sted: Nesttun Helsestasjon, Kommunehuset Nesttun, Wollert Konows plass 2, 5224 Nesttun 2. etasje.

Hvert møte starter med et varmt måltid.  Det er mye fokus på det å bli kjent i gruppen og på å ha det kjekt sammen. De fleste møtene blir på helsestasjonen, men det vil også bli aktiviteter utenfor.

Tema for gruppemøtene:

  • Hvorfor er vi her? Meg selv
  • Familie, vennskap og nettverk
  • Hvordan er det å være deg?
  • Følelser og forsvar
  • Psykologisk hjelpehånd
  • Psykisk sykdom og rus
  • Mine grenser. Hva kan jeg gjøre? Ulike valg
  • Håp, mening, sammenheng
  • Avslutningsfest

Kontaktpersoner:

Helsesøster: Helen Riise tlf: 53 03 78 11/ 909 70 489

Mail: helen.riise@bergen.kommune.no

Ledende Helsesøster: Marianne Chyba tlf: 55 56 13 48 / 911 13 122

Mail : mariannevevle.chyba@bergen.kommune.no


Last ned:

Brosjyre

Følgeskriv til brosjyren høsten 2017

Påmelding