Forebygging og ruspolicy – alor-nettverkssamling 5. oktober

Har du gjennom din jobb problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv?

Jobber du med HMS, arbeidsliv og rus?

Trenger du påfyll og inspirasjon?

5. oktober arrangeres den andre samlingen av alor nettverk for Hordaland og Sogn og Fjordane, i Bergen!

Alor står for ArbeidsLiv Og Rus. Nettverket er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger og håndteringen av utfordringer med rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på en delekultur, og å dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap.

Målgruppe

Ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc.

Deltakeravgift til kostpris, kr 750,- pr. deltaker.

Vil du vite mer om alor? Se alor.no


→ Program for dagen her: Invitasjon oktober 2017

→ Påmelding