Verdens overdose dag – 2017

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.

31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. 

I Norge går kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen for å markere Verdens overdosedag 31. august. Markeringen er ett av flere tiltak i Nasjonal overdosestrategi (Helsedirektoratet). Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon. 

Overdoser kan forebygges: 

  • Ikke injiser alene
  • Røyk er tryggere enn sprøyte
  • Delt dose gir redusert risiko
  • Blanding av stoffer gir økt risiko
  • Ved 3-8 dager uten stoff er toleransen nær null
  • Etter en overdose øker risikoen for en ny

 

Hva gjør du dersom noen tar overdose? 

  • Ring ambulanse: 113. Følg veiledning
  • Se om du kan vekke og holde personen våken
  • Er personen bevisstløs + puster IKKE normalt? Start hjerte- og lungeredning: 30 brystkompresjoner + 2 innblåsinger