RØST konferansen 2017

Årets brukerkonferanse er vel gjennomført og mange opplever dette som en arena der alle likestilles og alle har en røst.

Tusen takk til konferansierene Ruth Marie Donovan og Sindre Remme Strand for en fantastisk bra gjennomført konferanse. Og tusen takk til alle foredragsholdere, bidragsytere og deltakerne. Sammen gir vi håp og setter fokus på livsviktige temaer under dagens rusbehandling. 

Med 330 deltakere var det god stemning og en kollektiv samlet forståelse for å skape verdige forhold i spesialisthelsetjenesten med brukermedvirkning i fokus. Sigvart Dagsland åpnet til med musikalsk innslag og sangen Røst. Ordfører Marte Mjøs Persen startet med «Hun bærer alles røst», etterfulgt av «Drømmefangerne» – en kunstnerisk fremførelse av ulike historier og drømmer.

 

Innovasjon og nyskaping

Alice Stensland viste oss to modeller for «Raskere inn» forslag, som i hovedsak handlet om lavterskeltilbud og hjelp tilgjengelig når man trenger den. Tidligere studenter fra Høgskolen på Vestlandet viste «Trygghetspakken» som sitt forslag til nytenking der håp og kjærlighet er nøkkelordene, og brukermedvirkning avgjørende.

«The power of love» RØST bok nr 2 

RØST boken er en sterk bok, med sterke mennesker og sterke historier. «Drømmer er til for å lages på nytt», var et av budskapene fra en mor som mistet sønnen sin.

«Drømmer er til for å skapes på nytt.»

Verdighet og viktigheten av erfaringskonsulenter

To viktige temaer under konferansen var verdighet og erfaringskonsulenter. Førsteamanuensis/postdoktor Oscar Tanvåg tok opp problemstillingen menneskelig verdighet vs sosial verdighet. Ole Jørgen Lygren i ProLAR viste tall fra en spørreundersøkelse om om bruk av erfaringskonsulenter og fortalte hvor viktig deres bidrag er i behandlingsprosessen. Vi er kommet et stykke på vei, men vi har fremdeles en vei å gå, er konklusjonen fra Kim Jørgen Arnetvedt, leder for FHN.

#GårForLivet

Den sosiale mediekampanjen har nådd nye høyder. Fra 1500 til 8000 bilder på ett år! Disse bildene utgjør årets RØST plakat som du kan se på første bilde under her.

Se bilder fra konferansen her

 ‘

Om RØST

RØST er brukerkonferansen som skaper innovasjon i rusfeltet, fremmer kjærligheten som en helsefremmende kraft og bringer brukere, pårørende og fagfolk sammen til årets viktigste konferanse! Konferansen arrangeres av Stiftelsen Bergensklinikkene, Helse Bergen – Avdeling for rusmedisin og Bergen kommune.

I år, som i fjor, hadde vi lange ventelister – så husk å vær rask ute med påmelding til neste års konferanse om du vil få den med deg!


Her kan du se årets RØST program 

Her kan du lese artikkel i BT om Sindre Remme Strand og moren Vivian Remme (Abo)