Invitasjon til Brukerstyrt treningskontaktkurs

Stiftelsen Bergensklinikkene har en ordning med brukerstyrte treningskontakter for mennesker med problematisk bruk av rusmidler. Dette er støttekontakter med spesielt fokus på fysisk aktivitet.

Kurset gir kompetanse til å arbeide som brukerstyrt treningskontakt. Målet er at disse stillingene skal bidra til økt livskvalitet og bedret livsmestring for brukerne. Ved eventuelt oppdrag i kommunen vil dette lønnes som støttekontakt.

Kurset er gratis og holdes på Hjellestadklinikken.

Målgruppe

  • Personer med interesse for å arbeide med mennesker.
  • Hjelpe til med at brukergruppen kan få en mer meningsfull hverdag i form av aktiviteter og struktur.
  • Interessert i fysisk aktivitet og friluftsliv

Introduksjonskurs:

18. oktober kl. 18.00 – 21.00

 

Brukerstyrt Treningskontakt:

21. og 22. oktober kl. 09.00 – 16.00


 

→ Last ned plakat her: Treningskontakt kurs

→ Påmeldig her

 


Dersom spørsmål ta kontakt med Thomas Dahl Orø

E-post: tdor@bergensklinikkene.no

Tlf: 55 90 88 82 – Mobil: 99 64 22 24