Ledige stillinger

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for
behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og
dokumentasjon for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.

Vi har følgende stillinger ledig: 

 

Sykepleier/Vernepleier/Fysioterapeut/Helse-/treningsterapeut 

100 % fast stilling hvorav 90 % fast på dagtid og 10 % hver fjerde helg, lørdag og søndag (11-18)

Dagavdelingen har tett samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkenes døgnavdelinger, ambulerende og polikliniske tjenester, samt eksterne samarbeidspartnere.

Søknadsfrist 30.08.2017

→ Ledig stilling i Dagavdelingen

 


Psykiater

Fast 100 % stilling som teamleder i team Hjellestad

Søknadsfrist 31.08.17

→ Ledig stilling som Psykiater

 


Ledig stilling for overlegespesialist og lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin

Vi har ledig to faste stillinger hhv. LIS og overlegespesialist. Søkere til LIS-stillingen må ha intensjon om å gjennomgå spesialiseringsløp i rus- og avhengighetsmedisin. Søkere til nyopprettet overlegestilling må fortrinnsvis inneha spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Søkere med annen relevant spesialitet vil også bli vurdert. Tilsetting i løpet av høsten 2017.

Søknadfrist 01.09.17

→ Ledig stilling som Overlege og LIS