Vikariat lege i spesialisering (LIS)

Stiftelsen Bergensklinikkene har ledig vikariat som lege i spesialisering (LIS) med tiltredelse 01.09.17 og varighet 6 måneder.

Legegruppen i Stiftelsen Bergensklinikkene omfatter fem overleger, seks leger i spesialisering (LIS) og en deltidstilknyttet psykiater. Legegruppen er organisert innen Enhet for Rusmedisinsk Kompetanse og ledes av sjefslege som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Det er 2-sjiktet vaktordning.

For søker til LIS-stilling er erfaring fra arbeid innen rus- og avhengighetsmedisin en fordel, men
ingen forutsetning.

Søknadsfrist 01.08.17

→ LIS vikariat