Ledige stillinger

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for
behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og
dokumentasjon for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.

Vi har følgende stillinger ledig:

 

Psykologspesialist/psykolog
Fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog med tiltredelse 01.09.17.
Stillingen er tilknyttet fagteam for mentaliseringsbasert terapi, bestående av 5
terapeuter. Arbeidssted er Vestre Torggate 11 i Bergen sentrum.

Søknadsfrist 28. juli 2017

→ Ledig stilling som psykolog MBT

 


Sykepleier / Vernepleier / Sosionom 
2 x 100 % stillinger. En fast og et årsvikariat med mulighet for forlengelse. Begge
stillingene er knyttet til dag-/aftenturnus med arbeid hver 4 helg.

Søknadsfrist 11.08.2017

→ Ledige stillinger som sykepleier/vernepleier/sosionom