Kari Lossius i Roma: Kvinner og rusmidler

Fagdirektør Kari Lossius er i Roma på internasjonal konferanse arrangert av Pompidou gruppen med fokus på kvinner og rusbehandling.

Her snakker hun om hvorfor kvinner med rusproblemer trenger kjønnsspesifikk behandling.

 

    

Kari snakket blant annet om kvinner og psykiske lidelser

– Mange kvinner som utvikler et rusproblem ser noe annet enn rusen. De tolker problemene inn i angsten eller andre psykiske plager de har. De varselklokkene som skulle ha ringt, ringer ikke. En mann ville ha skjønt at problemene har en sammenheng med alkoholen.

Mange kvinner går til helsetjenesten med angst og depresjoner, men uten å si noe om drikkingen.

– En annen årsak til at kvinner er sene med å ta kontakt med behandlingsapparatet kan komme av forventninger om et røft miljø, noe som gjør at kvinner vil vegre seg for å ta kontakt. Og for de som er mødre kan innleggelse skape problemer i forhold til barneomsorg.