Pengespill ute av kontroll?

Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillavhengighet – pengespill og samfunnets ansvar

Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Spilleavhengighet Norge inviterer til konferanse 22. november 2017.

Tema

  • Hvem er de «nye» pengespillavhengige?
  • Pengespillavhengighet sett fra et bruker- og pårørendeperspektiv.
  • Lansering av behandlingsmanual for pengespillavhengighet.
  • Ansvarliggjøring av spillselskaper: Hvordan jobber Norsk Tipping?
  • Paneldiskusjon: Reklame for pengespill ute av kontroll?

 

Målgruppe

Alle med interesse for pengespillavhengighet. Helse- og sosialpersonell, bruker- og pårørendeorganisasjoner, medarbeidere i barne- og ungdomsvernet og BUF-etat, lærere, behandlere/ansatte i TSB, NAV medarbeidere, helse- og sosialpolitikere, journalister, samfunnsforskere, helse-/sosialfag studenter, ansatte i kriminalomsorg/fengsel, HR-medarbeidere

 

Nytt behandlingsprogram 

På seminaret vil vi presentere et nytt og oppdatert behandlingsprogram for pengespillavhengige, finansiert av Helsedirektoratet og ExtraStiftelsen v/Rådet for Psykisk Helse. Behandlingsprogrammet består av en manual med tittelen «Kognitiv atferdsterapi ved behandling av pengespillavhengighet. Terapeutmanual – en guide», samt et Arbeidshefte for pasienten.

            


 

Pengespill ute av kontroll

Påmelding