Kunstig skille mellom rus og psykisk lidelser

Kari Lossius er intervjuet om rusfeltet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Her understreker hun at «feltet» må avkriminaliseres og at psykiske lidelser og avhengighet ofte henger sammen.

 

Fagdirektør ved Bergensklinikkene, Kari Lossius, synes det er absurd at det stilles høyere krav til ruspasienter enn til andre typer pasienter i psykisk helsefeltet.

Lossius blir intervjuet i juniutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening der hovedtema er ruspolitikk. Hun mener at det har vært opp og avgjort lenge i rusfeltet at avkriminalisering er veien å gå – og at politikerne endelig kommer etter.

Fagfolk foretar for ofte et uheldig skille mellom rus og psykiske lidelser, mener hun.

 

Les mer på Psykologforeningen.no