Invitasjon til praktisk orientert Recovery arbeidsseminar

Arbeidsseminaret tar utgangspunkt i praktiske problemstillinger og hvordan vi sammen kan få til «sømløse» overganger, mellom og på tvers av kommune og spesialisthelsetjenesten, og etablering av godt Recovery orientert samarbeid.

 

Praktisk informasjon

Dato: UTSATT til høsten 2017

Kl: 09.00 – 14.30

Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Flyen 30, 5259 Hjellestad

Deltakeravgift:  kr 700,-  pr. deltager inkl. kaffe og lunsj.

Påmelding til:  lena.borge@bergensklinikkene.no

Begrenset antall plasser. Mer informasjon kommer.

Velkommen!