Ledig stilling

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.

Stiftelsen Bergensklinikkene driver Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Stiftelsen Bergensklinikkene har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken og i Sentrum av Bergen. Bergensklinikkene driver eget Kompetansesenter KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger i Bergensklinikkene:

Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad, har ledig stilling som Sykepleier/vernepleier:

Fast 100 % stilling, knyttet til dag-/aftenturnus med arbeid hver 4 helg

Fast 2 x 10,56 %, knyttet til dag-/aftenturnus med arbeid hver 4 helg

→ Ledig stilling: Sykepleier – Vernepleier Hjellestad

For nærmere opplysninger kontakt avdelingssjef Sigmund Rød eller Janicke T. Fredriksen
Tlf: 55 90 88 01

Søknadsfrist: 5. mai 2017


Stiftelsen Bergensklinikkene, Skuteviken, søker Sykepleier/vernepleier: 

100 % fast stilling med tiltredelse juni/juli 2017

80 % fast stilling med tiltredelse juli 2017

Stillingene er knyttet til dag-/aftenturnus med arbeid hver 4 helg.

→ Ledig stilling: Sykepleier – Vernepleier Skuteviken

For ytterligere opplysninger ta kontakt med: Avdelingssjef Gerd Helene Irgens telf. 488 87 004

Søknadsfrist: 3. mai 2017