Arvid Skutle: Pasienttrender 2009 – 2016

En økende andel av våre pasienter, spesielt unge, mangler bosted eller har en meget ustabil bosituasjon. Mange har ikke fullført skolegangen, har lite jobberfaring og lever på offentlige midler.

Alkohol det mest utbredte rusmiddelet, spesielt blant middelaldrende og eldre pasienter. Narkotiske stoffer er vanligere blant de yngste. Det er færre «rene» heroinavhengige, men andelen med ikke-foreskrevet bruk av LAR-medisiner er relativt stabil. 

Vi ser en dobling av andelen amfetaminavhengige i løpet av de 8 årene. Cannabis- og medikamentavhengige utgjør også en stor andel av pasientene. Det er dessuten en stor klinisk utfordring at omtrent hver annen eller tredje pasient opplever et eller flere alvorlige og langvarige psykiske helseproblem.

→ Les om prosjektet Pasienttrender 2009 – 2016 her