Artikkel fra =Oslo: Det sosiale er blitt umoderne

Sosialministeren er borte. Pasienter kalles biomasse. Har du problemer er det noe galt med deg, ikke med samfunnet.

Ordet «sosial» er blitt tabu. Det sier Arne Klyve, samfunnsviter og seniorrådgiver ved Bergensklinikkene. Arne Klyve stiller diagnose på tiden vi lever i.

Klyve beklager at vi ikke ser mer på samfunnet for å forstå det folk sliter med. Han mener vi stiller for mange diagnoser på individer, og for få på tiden vi lever i.

– Vi søker terapeutiske løsninger på politiske problemer. Du blir hele tiden fortalt at du må tenke annerledes. At du kan nå så langt du vil, bare du vil det sterkt nok. Dette vet vi er feil. Skolen er konstruert rundt middelklassens verdier.

Arne Klyve har jobbet i rusomsorgen i en årrekke. Han ser én ting som forener folk med rusproblemer mer enn noe annet. Det er dårlige erfaringer fra skolen.

– Hvor skal vi begynne for å rette opp i dette?

Ta språket tilbake!

De ti prosentene som sakker akterut i skolen savner vaktmesterspråket. Vaktmesterne er de eneste som bruker direkte tale. De andre ansatte har gått på kurs og lært seg å snakke unaturlig.

 

Artikkelen er skrevet av Kari Bu og sto på trykk i =Oslo, februar 2017.


Les hele artikkelen her