Ressursgruppe: Den gode hjertebank

Fagansvarlig for treningsterapi i Bergensklinikkene, Thomas Dahl Orø, sitter som en av ni fagpersoner i ressursgruppen: Den gode hjertebank. Gruppen skal bidra til inspirasjonssamlinger hos hvert av fagrådene for rus og psykisk helse ved de regionale helseforetakene.

oppstartsmote-hjertebank-17-2-17
SAMMEN FOR DEN GODE HJERTEBANKEN. Deltakerne i ressursgruppen på oppstartsmøte 17. februar hos Rådet for psykisk helse. F.v: Grete Flemmen, Per Nilsen, Marit Sørensen, Jon Storaas, Thomas Dahl Orø, Torhild Kielland, Werner Fredriksen, Tove Gundersen og Jan Gunnar Skoftedalen. (Ikke til stede: Lars Lien).

Mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer lever opptil 20 år kortere enn andre. Bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner fører til dårlig fysisk helse. Rådet for psykisk helse har nå startet prosjektet «Den gode hjertebanken». Fysisk aktivitet må inn i all behandling!

– Alle er enige om at fysisk aktivitet som en del av behandlingen for mennesker som har rus- og/eller psykiske helseproblemer burde være et tilbud for alle. Det som synes å mangle er kunnskap om hvordan få til det som funker, sier prosjektleder og seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse Werner Fredriksen.

→ Les hele artikkelen her.