Ole Hope starter i dag som ny adm. direktør i Bergensklinikkene

Adm. direktør Ole Hope er fra 1. februar på plass som øverste leder for Stiftelsen Bergensklinikkene med kontorplassering i Stiftelsen Bergensklinikkene Sentrum, Vestre Torggt. 11.

Tidligere adm.direktør Erling Pedersen er fra samme dato spesialrådgiver for adm. direktør frem til han etter avtale slutter i Stiftelsen Bergensklinikkene i oktober 2017.

Ole Hope - ny adm. direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene fra 1. februar 2017.