Ledig stilling som Recoverykonsulent, Treningsterapi

Vi har ledig ett års engasjement i 40 % stilling, med mulighet for økning

Stillingen er tilknyttet prosjekt Fysisk aktivitet i Recovery (FAIR) og inngår i team Treningsterapi.

Les full utlysingstekst her: Recoverykonsulent, Treningsterapi Hjellestad

For nærmere opplysninger kontakt Fagansvarlig for Treningsterapi Thomas Dahl Orø
Tlf. 55 90 88 82 / 99 64 22 24

 

Søknadsfrist 16. februar 2017