Implementeringssatsing i Motiverende samtale

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider med Motiverende samtale lokalt, regionalt og nasjonalt og denne innsatsen som er finansiert av Helsedirektoratet.

I 2017 planlegger  KoRus Bergen å gjennomføre en implementeringssatsing i Motiverende samtale for kommuner i Hordaland og inviterer med dette kommuner til å søke om deltakelse i utviklingsarbeidet for å gi fagpersoner fra ulike etater i kommunen et strukturert og kvalitativt godt lærings- og treningsforløp for å implementere MI som en av flere metoder i møte med brukere.

Her finner du invitasjon med søknadskjema som må fylles ut og returneres innen 20.februar 2017:

→  MI implementering 2017 invitasjon