Ny veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

Det er for stor variasjon i tvangsbruk overfor personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en veileder for å sikre en mer enhetlig og riktigere bruk av tvangstiltak.