Brukervennprisen 2016 ble tildelt Eva Karin Løvaas og Sverre Eika

Brukervennprisen er inspirert av Brugerforeningen i Danmark: Årets Brugerven. Brukarföreningen i Sverige deler ut den samme.

Hedersbemerkningen tildeles den som har utmerket seg som mest og best i kampen for landets brukere.

Klinikksjef Eva Karin Løvaas fra Stiftelsen Bergensklinikkene er sammen med overlege Sverre Eika fra 24/sju Kirkens bymisjon Oslo tildelt FHN sin Brukervennpris 2016. Prisen ble overrakt av Arild Knutsen, leder i FHN.

Les mer  om prisen her.