Ny Føre Var-rapport – Rustrender i Bergen (Nr. 2/2016)

Føre Var- rapportene har siden 2001 kartlagt rustrender i Bergen. Høstens rapport, nr 28 i rekken, beskriver utviklingstendenser fra siste halvår (perioden april – september 2016) og langtidstrender 2002-2016.

 

Hovedfunn høst 2016

  • Fortsatt økning i bruk av ecstasy/MDMA
  • Stabil bruk, men økning i tilgjengelighet på cannabis
  • Økning i bruk av kokain
  • Nedgang i tilgjengelighet på opioider (heroin, buprenorfin og metadon)

 

Føre Var har de siste årene rapportert om økt bruk av MDMA, slik er det denne gangen også. Bruken ser ut til å spre seg til nye grupper og har blitt mer vanlig å bruke. Kokain ser ut til å henge sammen med bruken av ecstasy/MDMA og det rapporteres til Føre Var om økning i bruk.

Føre Var rapportene baseres på kvalitative og kvantitative data fra over 50 kilder, og fanger opp endringer i rusmiddelbruk i Bergen. Kildene inkluderer m.a. data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, rusmiddeltesting, behandling, nettsider, aviser og spørreskjema eller intervju med informanter (Trendpanel, Kjentmenn og fokusgrupper).

Føre Var – modellen er utviklet ved Kompetansesenter Rus – region vest (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene. Arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med finansiering fra Helsedirektoratet.

Les hele rapporten her: Føre Var høst 2016

Her kan du lese tidligere Føre Var rapporter