Å forske sammen – brukermedvirkning i kunnskapsutvikling

Sonja Mellingen Psykologspesialist/Dr.Psychol KoRus Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, har intervjuet Marius Veseth, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen i siste nummer av Rusfag om hvordan det å samarbeide med folk med egen erfaringer ikke bare vil kunne berike vitenskapelige studier, men også samfunnet vårt.

Hvorfor skal fagfolk samarbeide om forskning med personer med førstehåndskunnskap?

Folk med førstehåndskunnskap vil ha et slags innenfra-perspektiv på temaene som vi studerer. De har erfaringer med hvordan et liv med psykiske helseplager eller rusproblemer kan fortone seg, de har kunnskap om hvordan det er å møte sosial- og helsetjenestene våre.

Denne erfaringskompetansen vil ha en verdi i forskningen: Kanskje kan de stille litt andre spørsmål og få litt andre svar. Og kanskje kan de forstå funnene på nye måter, eller sette dem inn i nye sammenhenger.

Link til hele artikkelen her: Å forske sammen