Gjennomført kurs i brukerstyrt trenings- og musikkontakt

Bergensklinikkene har en ordning med brukerstyrte treningskontakter og musikkontakter for mennesker med problematisk bruk av rusmidler. En musikkontakt eller treningskontakt er en støttekontakt som har særlig fokus på henholdsvis musikk og fysisk trening i relasjonen med brukeren. Målet er å bidra til økt livskvalitet og bedret livsmestring for brukeren.

Tema

Motivasjon – Gode systemer – Ord som fanger – Rusens funksjon – Etikk – Respekt – Likeverd – Rusmidler & psykisk helse – Relasjonsbygging – Kommunikasjon – Om støttekontaktordningen

Treningskontaktene holdt fokus på: Fysisk trening som terapi – Kroppsbilde & kroppsbevissthet – Ulike treningsmetoder og aktiviteter

Musikkontaktene holdt fokus på: Musikk som terapi – Tilrettelegging av musikkaktiviteter – Musikalsk samspill og improvisasjon – Musikk som ettervern

Deltakernes mål med kurset er å øke sin kompetanse innen musikk- og/eller treningterapi som et verktøy for mestring.