Ny utgave av Rusfag

Temaet i denne utgaven er brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

Selv om det er mange åpenbare fordeler ved brukermedvirkning, belyser vi også noen av utfordringene og dilemmaene vi som fagfolk må ta hensyn til.

Ikke alt i dette nummeret er temabasert. Du kan blant annet lese om hvordan nybakte mødre gjenopptar drikkingen etter fødsel, basert på redaksjonsmedlem Sonja Mellingens spennende doktorgradsarbeid.

Les hele bladet her: Rusfag 2/2016

 

Intervju: Medforskning – erfaringer med brukermedvirkning av Sonja Mellingen

– Det å samarbeide med folk med egenerfaringer vil ikke bare kunne berike vitenskapelige studier, men også samfunnet vårt, sier Marius Veseth, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen.

Les hele artikkelen her.

 

Fagartikkel av Sonja Mellingen: Hvordan drikker mødre etter at de har fått barn?

Studier viser at en stor andel av nybakte mødre som drakk alkohol før de ble gravide, har gjenopptatt alkoholbruken i løpet av barnets første leveår (1-3). Det foreligger likevel lite kunnskap, både i Norge og internasjonalt, om hvordan alkoholbruken til nybakte mødre utvikler seg gjennom barnets første leveår.

I denne artikkelen belyses følgende problemstillinger:

a) I hvilken grad og hvor hurtig gjenopptar mor alkoholkonsumet etter at barnet er født?

b) Hvilken betydning har mors alkoholkonsum forut for svangerskapet for gjenopptakingsmønsteret?

c) Er det noen bestemte kjennetegn med hensyn til familiekarakteristika (sivil status og antall barn fra før) assosiert med mors alkoholbruk i denne tiden?

Les artikkelen her.