Ny direktør i Bergensklinikkene

Styret i Stiftelsen Bergensklinikkene har ansatt Ole Hope som administrerende direktør for stiftelsen. Ole Hope tiltrer stillingen 1. februar 2017 og etterfølger Erling Pedersen som har vært øverste leder for Stiftelsen Bergensklinikkene i 25 år.

Hope kommer fra stillingen som administrerende direktør i Business Region Bergen AS. Hope har tidligere vært direktør ved NHH. Lederskiftet i Bergensklinikkene skjer i forbindelse med at Erling Pedersen går av med pensjon neste år.

Fra Ba.no:

Hvorfor vil du jobbe med rusfeltet?

– Fordi det er et viktig. Samfunnsmessig er det viktig at dette feltet håndteres ordentlig. Det er et bilde på samfunnet vi er en del av hvordan vi tar vare på de med ekstraordinære behov. Gjør vi det skikkelig, viser vi at vi har et skikkelig samfunn med plass til alle, og et slikt samfunn vil jeg være en del av.

Hvordan blir det å overta etter Erling Pedersen?

– Det blir helt sikkert utfordrende, fordi han har vært en utrolig viktig skikkelse for stiftelsen og har satt sitt preg på organisasjonen. Det er viktig å ta vare på de kvalitetene det representerer, svarer Hope.