Rusfaglig forum 8. desember: Recovery og rusmiddeltrender

Stiftelsen Bergensklinikkenes halvårlige Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet.

Målgruppe: personer som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer lokalt eller regionalt og de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Gratis deltakelse (inkl. lunsj/kaffe) for personer fra Hordaland og Sogn & Fjordane.

Invitasjon til Rusfaglig forum

Påmelding innen 7. desember her