Nytt prosjekt: Misuse of Pharmaceutical Medicines in Europe

Stiftelsen Bergensklinikkene, ved forskningssjef Arvid Skutle, deltar i planleggingen av et internasjonalt prosjekt for å utforske omfanget og problemer med skadelig bruk og avhengighet av farmasøytiske legemidler i Europa.

Målet er å etablere en internasjonal ekspertgruppe, med 18 deltagende nasjoner, som både skal se nærmere på hvilke praksiser det er for forskrivning av avhengighetsskapende medikamenter i ulike land, og hvordan man skal møte denne utfordringen, både nasjonalt og internasjonalt.

Bergensklinikkene har en relativt stor gruppe pasienter som sliter med medikamentavhengighet, både i tillegg til bruk av rusmidler eller som primær avhengighet. Vårt bidrag inn i ekspertgruppen vil være med fokus på støtte og behandling, se på integrerte lavterskeltilbud, selvhjelp og spesialisert behandling for denne gruppen.

Planen er at dette prosjektet skal skje i nært samarbeid med internasjonale aktører på markedet, blant andre The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction  (EMCDDA).

Det vil bli søkt om økonomisk støtte fra EU, programmet COST som er en del av The EU Framework Program Horizon 2020.