Bergensklinikkene i Lisboa: Portugalmodellen og EMCDDA

Styret i Stiftelsen Bergensklinikkene hadde sitt årlig strategiseminar 19.-21- oktober 2016 i Lisboa kombinert med studiebesøk til EMCDDA; European Monitoring Center for Drug and Drugpolicy, og SICAD; Koordineringsenheten for portugisisk ruspolitikk direkte under Statsministerens kontor.

I tillegg til styret deltok fra stiftelsen Virksomhetsdirektør i Korus/Stiftelsen Bergensklinkkene, forskningssjef Arvid Skutle, personal-og økonomidirektør Sylvia Tøssebro og adm.direktør Erling Pedersen, styrets sekretær.

Bergensklinikkenes styre i Lisboa fikk innblikk i portugisisk politikk om dekriminalisering av narkotikabruk, som ikke betyr legalisering av narkotika, men som gir myndighetene mulighet til å gi  hjelp fremfor fengsel og straff i møte med rusavhengige og eksperimenterende unge.

Listen over gram brukerdoser av forskjellige narkotiske stoffer som gir hjelp ikke fengsel, samt mer om styrets studiebesøk i Lisboa finner du på vår Facebook side her.

Bildet til artikkelen er fra styrets besøk til en av to medtadonbusser i Lisboa. Dette er et lavterskeltilbud finansiert av offentlige myndigheter og utført av ideell organisasjon/NGO.