Jobb først nyhetsbrev 3/2016

Individual Placement and Support (IPS) er en metode hvor jobb er en del av behandlingen til den enkelte jobbsøker.

Hva er det beste som har skjedd siden sist?

Siden sist har 2 jobbsøkere startet opp i nye jobber, og følges opp av både jobbspesialist og behandler.

Aktive jobbsøkere:

Pr 12.10.16 er det:

  • 24 aktive jobbsøkere i Jobb først
  • 14 jobbsøkere er i oppstartsfasen

Disse startes opp fortløpende. Jobbspesialistene er hyppig på møter med pasienter som ønsker informasjon om Jobb først.

Hvor er de i prosessen?

8 jobbsøkere følges opp av jobbspesialist og behandler i ordinært, lønnet arbeid;

  • 1 lærling i butikk
  • 1 erfaringskonsulent
  • 1 ufaglært miljøarbeider/erfaringskonsulent
  • 1 kokk, 1 lærling i bygg
  • 1 sveiser
  • 2 hjelpearbeidere i bilbransjen

7 jobbsøkere er i kartleggingsfasen, som betyr at vi utforsker deres yrkesmål og utarbeider konkrete handlingsplaner for å komme i jobb.

9 jobbsøkere er i jobbsøkefasen, som betyr at de er aktivt ute med jobbspesialistene og leter etter jobbmuligheter hos bedrifter, søker utlyste stillinger og/eller tar kompetansehevende kurs.

Dersom jeg er pasient i Bergensklinikkene; hvor kan jeg få mer informasjon om Jobb først?

Per dags dato er Jobb først et behandlingstilbud på døgn- og dagavdelinger tilknyttet Hjellestad.

Dersom du ønsker jobb; snakk med din behandler i Bergensklinikkene og si at du ønsker et uforpliktende informasjonsmøte om Jobb først.

Gode nyheter!

Fretex Vest-Norge vant Jobb først-anbudet hos NAV for kommende fireårsperiode. Det betyr at de skal fortsette å levere jobbspesialisttjenester i Stiftelsen Bergensklinikkene, og fra og med 1.11.2016 i tillegg levere jobbspesialisttjenester i Avdeling for Rusmedisin. Og tilbudet skal utvides begge steder. Så fremover vil langt flere pasienter i rusbehandling hos Bergensklinikkene og i AFR kunne få tilbud om jobb som en del av sin behandling!