Masteroppgave i Treningsterapi

Tittel: Treningsterapi som en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling av Thomas Dahl Orø

Formålet med studiet er å undersøke hvordan en gruppe pasienter med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser opplever og beskriver sine erfaringer med treningsterapi som en del av behandlingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Dette sett i lys av Self-Determination Theory (SDT) – selvbestemmelsesteorien.

Thomas D. Orø

Studiet har en kvalitativ tilnærming hvor det empiriske materialet er basert på forskningsintervju. Det er blitt gjennomført intervjuer av syv pasienter med rusmiddelavhengighet alle med erfaring med bruk av treningsterapi ved Bergensklinikkene. Hovedfunnene viser at et autonomistøttende miljø er en forutsetning for å bli motivert for behandling. Brukermedvirkning og selvbestemmelse er faktorer som styrker motivasjonen for endring.

→ Les oppgaven her: Masteroppgave av Thomas Dahl Orø: Treningsterapi 2016