Liv Flesland: Ecstasy – økende trender og nye begreper

Det globale rusmiddelmarkedet er i hurtig utvikling. En rekke nye rusmidler er blitt identifisert de siste årene, og trendbildet er i endring. Bare i Norge ble det registrert 23 nye rusmidler i 2014 (Sandøy, 2015).

Nye tider med grenseløs elektronisk kommunikasjon og netthandel gjør veien fra produksjon til bruker rask og lett tilgjengelig. Samtidig er det noen «gamle» rusmidler som har fått en «ny vår».

Les hele artikkelen her.